Zdjęcia z demonstracji związkowców jaka odbyła się w Warszawie w dniu 14 września 2013 r., w której wzięło udział w sumie ok. 200 000 tys. związkowców, którzy przyjechali z całej Polski w obronie praw pracowniczych.

Zdjęcie nr 1 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 2 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 3 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 4 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 5 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 6 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 7 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 8 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 9 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 10 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 11 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 12 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 13 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 14 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 15 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 16 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 17 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 18 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 19 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 20 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 21 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 22 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 23 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 24 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 25 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 26 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 27 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 28 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 29 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 30 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 31 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 32 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 33 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.

Zdjęcie nr 34 z demonstracji związkowców w Warszawie jaka odbyła się w dniu 14 września 2013 r.