Kopia strony oficjalnego serwisu intranetowego Urzędu Miejskiego Wrocławia poświęconego zintegrowanemu pakietowi programów PismaSQL

Zintegrowany pakiet programów dla Urzędu Miejskiego Wrocławia
(rok opracowania pierwszej wersji 2003)

 

Strona główna

kontakt

Cechy funkcjonalne pakietu PismaSQL

 
 • Rejestr korespondencji (możliwość powiązania w grupy i sprawy)
 • Wykazy korespondencji według zaawansowanego kryterium wyboru, raporty ilościowe, terminowe i rankingi korespondencji (wydruki do Word)
 • Śledzenie obiegu dokumentów i spraw prowadzonych w Urzędzie
 • Rejestr spraw prowadzonych przez radców prawnych
 • Rejestr pełnomocnictw dla radców prawnych
 • Rejestr spraw prowadzonych przez zespoły pracowników Urzędu
 • Rejestr poczty listowej i kurierskiej (kancelaria główna UMW)
 • Zdalna wymiana informacji między użytkownikami (komunikator)
 • Internetowe powiadamianie klienta o załatwieniu sprawy (klient nie musi wychodzić z domu)
 • Wbudowane procedury obsługi skaningów dokumentów
 • Zdalny serwis i aktualizacja oprogramowania
 • Administracja oprogramowaniem i bazą danych z jednego punktu serwisu i projektowania Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Monitoring logowania i wydajności połączenia sieciowego
 • Bezlicencyjny dostęp do bazy danych, relacyjna baza danych SQL, technologia Client-Server
 • Skalowalność dostępu do innych baz danych (DB2, Informix, InterBase,MS SQL Serwer, Oracle, lokane pliki XML)
 • Elastyczny i modyfikowalny oraz łatwy do wykorzystania w specyficznych zastosowaniach  
 • Małe wymagania sprzętowe i systemowe (począwszy już od Pentium 100, 16 MB, 220 MB HDD, Windows 95)
 • Obsługa bardzo dużych baz danych i krótki czas dostępu, wielodostęp
 • Najtańsze drożenie i użytkowanie (łatwość instalacji, darmowy program, darmowe i nieograniczone przyłączenie użytkowników do systemu PismaSQL i serwera bazy danych mySQL)
 • Wielkość pliku wykonawczego "PismaSQL.exe" wynosi tylko 3 MB
 • Ilość napisanego kodu źródłowego to 41.272 wierszy programowych (108 modułów, 1907 procedur i funkcji) samodzielnie napisanych przez naszego pracownika z Wydziału Informatyki
 • Pakiet korzysta z najnowocześniejszych technologii informatycznych dostarczonych przez amerykańską firmę Borland, światowego lidera w dziedzinie rozwiązań do projektowania i wdrażania oprogramowania
 • Obecnie obsługuje wszystkie sekretariaty i kancelarie UMW oraz powiązane stanowiska pracowników merytorycznych 
 • Autorem programu jest mgr inż. Waldemar Wietrzykowski (adres e-mail: waldek@polhost.pl)
 • Otrzymał wysoką opinię użytkowników
 • Jest przedmiotem zainteresowania nie tylko innych jednostek Wrocławia, ale i Urzędów Gminnych innych miast
 

Pytania, odpowiedzi, szkolenia

 

Pytania i odpowiedzi

 1. Jak uzyskać wspólny przegląd pism otrzymanych i wysłanych

 2. Jak otrzymać nową wersję programu

 3. Co zrobić, kiedy nie możemy zaktualizować programu

 4. Jak przywrócić starą wersję programu

 5. Gdzie znaleźć brakujące szablony do wydruków i raportów

 6. Co to jest numer jednolity i jak go używać

 7. Jak sprawdzić z jakiego wydziału przyszło pismo

 8. Jak przesłać informację dodatkową wraz z kartą

 9. Jak zrobić statystyki ilościowe pism dla całego Urzędu

 
 

Szkolenia

 • Materiały szkoleniowe

 

 

 

Instrukcje    

 

Instrukcja użytkownika

 • Logowanie użytkownika

 • Wybór danych

 • Korespondencja otrzymana

 • Karta korespondencji otrzymanej

 • Korespondencja wysłana

 • Karta korespondencji wysłanej

 • Adresy, telefony

 • Notatki

 • Elektroniczne przechowywanie dokumentów

 • Narzędzia użytkownika

 • Narzędzia administratora

 • Internetowa obsługa petenta

 

 

Instrukcja techniczna

          Wstęp

 • Przyjęta strategia prac projektowych nad aplikacją PismaSQL

 • Dostęp do danych

 • Charakterystyka techniczna programu

 • Cechy użytkowe programu

 • Struktura wewnętrzna programu

         Moduły programu

 • Moduły dostępu do danych: moduł 1 i moduł 2

 • Moduł główny programu

 • Logowanie do programu

 • Wybór funkcji programu

 • Przegląd korespondencji otrzymanej

 • Karta korespondencji otrzymanej

 • Przegląd korespondencji wysłanej

 • Karta korespondencji wysłanej

 • Przegląd adresów i telefonów

 • Karta adresów i telefonów

 • Karta adresów i telefonów dla Biura Prezydenta

 • Przegląd prowadzonych spraw

 • Karta prowadzonej sprawy

 • Internetowe powiadomienie interesanta

 • Komunikator

 • Przegląd spraw sądowych

 • Karta sprawy sądowej

          Narzędzia administratora

 • Przegląd stanu liczników numerów kolejnych

 • Przegląd kont użytkowników

 • Import danych

 • Export danych

 • Tabela jednolitego numeru

 • Ustawienie konfiguracyjne

 • Bezpośrednie operacje na bazie danych

 • SQL Monitor - podgląd zapytań wysyłanych do serwera SQL

          Moduły pocztowe

 • Przegląd grupy poczty

 • Przegląd listów

 • Karta rejestracji listu

 • Karta rejestracji listu dla kuriera

 • Opłaty pocztowe

 • Przegląd kurierów

 • Przegląd ulic

 • Przegląd punktów adresowych

 • Przegląd kodów pocztowych

         Pozostałe 

 • Moduł drukowania

 • Dostęp do innych baz danych i serwerów

 • Śledzenie obiegu dokumentów

 • Baza danych programu PismaSQL

 

Pozostałe

 

Copyright © 2005
Waldemar Wietrzykowski