Z życia wzięte

15.07.2006

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Historia nieterminowości w pracy

 

Roczne karanie mnie przez Dyrektora w postaci pozbawienia dodatków i nagród (sam Pozwany przyznał się do tego w dokumentach przedłożonych Sądowi) oraz złe traktowanie noszące charakter mobbingu, zmusiły mnie do wymówienia umowy o pracę w dniu 06.01.2006 r

Za te wszystkie poniżenia, utratę nerwów na walkę o swoje podstawowe prawa pracownicze (zwracałem się z moimi problemami do Sekretarza Miasta, Wydziału Personalnego, Prezydenta Wrocławia, do powołanej Komisji Antymobbingowej – bez rezultatu), za napisanie wielu pism bez odpowiedzi, za karanie mnie z tego powodu utratą dodatków, nagród oraz udzielenie kary upomnienia, za karanie, w wyniku którego poszkodowana jest również moja rodzina, a w szczególności za włożenie wiele pracy w zlecony, a potem niechciany potężny program „SprawySQL” (do kompleksowej informatyzacji całego Urzędu Miejskiego Wrocławia na poziomie wydawanych decyzji), oczekuję od pozwanego odszkodowania.

Pozostają jeszcze pytania. Dlaczego zlecenia na programy komputerowe otrzymują w zasadzie firmy zewnętrzne, zamiast programiści Wydziału Informatyki, którzy wykonaliby je za wynagrodzenie pracownika Urzędu Miejskiego Wrocławia? Prace programistyczne, przy opracowaniu takich programów, nie przerastają przecież ich możliwości (sam bym je zrobił, gdyż mam wystarczającą wiedzę i środki do ich stworzenia), a to przyczyniłoby się do znacznych oszczędności dla Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dlaczego zostali odsunięci z Wydziału Informatyki specjaliści (programiści) wysokiej klasy, z długoletnią praktyką i doświadczeniem w pracy dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, przecież tacy są najbardziej poszukiwani na rynku pracy (metoda terminowości, stosowana przez Pana Dyrektora, jest jedną ze skutecznych metod usuwania pracowników z Wydziału Informatyki)? Dlaczego nie zleca się nam nowych projektów programistycznych? Dlaczego nierówno traktuje się pracowników na Wydziale Informatyki, jednym daje się możliwości powiększania swoich kwalifikacji zawodowych, a innym nie? Pytań tych mógłbym zadawać jeszcze wiele. Wielu programistów zostało przesuniętych tylko do prac sprzętowych, marnując ich intelektualne możliwości i zgromadzone doświadczenie programistyczne w pracy w Urzędzie. W ten sposób liczba programistów Urzędu Miejskiego Wrocławia zawodowo czynnych uległa znacznemu ograniczeniu z kilkunastu do kilku. Ja również byłem odsuwany od prac programistycznych do nadzoru sprzętowego. W Dziale Aplikacji Wydziału Informatyki, w którym pracuję, usłyszałem od przełożonego, że już żadne, nowe prace programistyczne nie będą nam zlecane. Osiągnięcia i sukcesy Wydziału Informatyki realizuje się obecnie za bardzo ciężkie pieniądze samorządowe, a jest to droga najłatwiejsza do realizacji, łatwo nagłaśniająca się medialnie, najmniej oszczędna i wymagająca najmniej wiedzy fachowej od organizatorów takiej informatyzacji. Jestem pewny, a fakty mnie przekonują, że jestem niewygodny dla Pana Dyrektora, ponieważ moje prace programistyczne nad elektroniczną rejestracją korespondencji w Urzędzie Miejskim Wrocławia (najbardziej priorytetowe zadanie programistyczne dla UMW), w skład których wchodzą: elektroniczne przesyłanie rejestracji korespondencji między wydziałami, elektroniczne śledzenie dokumentów, elektroniczna rejestracja spraw i wydanych decyzji, raportowanie ilości korespondencji, raportowanie terminowości załatwianych spraw, itd. są źródłem najbardziej intratnych i dobrze opłacanych zleceń dla firm zewnętrznych. Dyrektor Wydziału Informatyki realizuje swoją politykę też w inny sposób. Przetrzymuje zlecenia na prace programistyczne przekazywane mi z innych wydziałów, (pomimo wysyłania przez te wydziały ponagleń), dzięki czemu skutecznie opóźnia wykonanie tych prac przeze mnie, do czasu przejęcia ich przez firmy zewnętrzne. Usuwanie pracowników Wydziału Informatyki z prac programistycznych dotyczących kluczowych odcinków zadań UMW (jak to się teraz ładnie określa przesuwaniem do innych zadań), też służy temu celowi

Jako załączniki dołączam dokumenty świadczące o mojej pracy - pochwały ze strony kierownika i dyrektorów innych wydziałów oraz dokument świadczący jak je odbierał Dyrektor Wydziału Informatyki. Dołączyłem też listy polecające z poprzednich zakładów pracy zaświadczające o nienagannej pracy oraz wykaz prac za rok 2005 jakie wykonałem w Urzędzie Miejskim Wrocławia, oprócz prac tutaj przedstawionych

Do pisma dołączam też instrukcję obsługi (napisaną w 05.05.2005 r.) programu komputerowego o nazwie „SprawySQL” jaki wdrażałem przez jakiś czas w Urzędzie Miejskim Wrocławia, opracowanego na podstawie prac zleconych przez Wydział Organizacyjno Prawny pismem z dnia 09.12.2004 r., które później uważał za prace nie oczekiwane przez odbiorę. 

Wykaz załączników wykorzystanych w tym piśmie

A/1 - pismo z dnia 09.12.2004 r.
A/2 – pismo z dnia 07.03.207 r.
A/3 – notatka służbowa z dnia 07.03.2005 r.
A/4 – pismo z dnia 06.04.2005 r.
A/5 – pismo z dnia 14.04.205 r.
A/6 – protokół z dnia 23.04.2005 r
A/7 – pismo z dnia 05.10.2005 r
A/8 – wykaz prac instalacyjnych nowej wersji oprogramowania jakie wykonałem do dnia
14.10.2005r
A/9 – pismo z dnia 30.09.2005 r.

1  2  3

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12